Systém zberu

  • kontaktujte nás na uvedené telefónne čísla alebo mailové adresy
  • náš obchodný zástupca Vás osobne navštívi a vysvetlí Vám celý systém zberu vedľajších živočíšnych produktov
  • po podpísaní zmluvy Vám dodáme prázdne, čisté zberné nádoby
  • keď sa nádoby naplnia, zatelefonujete nám a my zabezpečíme ich odvoz a nahradíme nádoby prázdnymi
  • náš pracovník Vám po každom odbere vystaví zberný list
  • splníte si tým povinnosť, ktorá Vám vyplýva zo zákona
  • za odobrané množstvo použitých potravinárskych olejov a tukov Vám zaplatíme