Vitajte na stránkach Ladisco s.r.o.

Naša spoločnosť bola založená v júli 2007.

 

Predmetom našej činnosti je:

  • zber, zhromažďovanie  a preprava vedľajších živočíšnych produktov ( VŽP ) – materiál kategórie 3, medzi ktoré patrí kuchynský odpad a separované použité potravinárske oleje a tuky
  • predaj a distribúcia jedlých rastlinných olejov a tukov
  • od stravovacích zariadení každého typu (závodné kuchyne, hotely, reštaurácie, školské jedálne...) vykupujeme použité potravinárske oleje a tuky a odoberáme kuchynský odpad
  • poradenské služby z oblasti spracovania hlásenia o odpadoch
  • pravidelná evidencia množstva odovzdaných VŽP/použitého kuchynského oleja/biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z.